Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Widget_SU has a deprecated constructor in /htdocs/adwokat-kitajgrodzki.pl/wp-content/plugins/custom-post-template/plugin.php on line 507 Kitajgrodzki Krzysztof. Adwokat | Kancelaria Adwokacka | Ciechanów

Usługi

Działalność kancelarii profilowana jest w kierunku prowadzenia:

  1. Spraw karnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej wypadków i kolizji komunikacyjnych, błędów medycznych oraz obrony w zakresie typowych przestępstw kryminalnych (przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw typizowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii).
  2. Spraw karnych wykonawczych dotyczących problematyki odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary, dozoru elektronicznego oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia.
  3. Spraw cywilnych obejmujących sprawy rozwodowe, sprawy o podział majątku wspólnego.
  4. Spraw rodzinnych o ustalenie kontaktów z małoletnimi oraz ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.
  5. Spraw z prawa administracyjnego w tym zakresie ochrony znaków towarowych oraz problematyki wynikającej z ustawy o cudzoziemcach. W zakresie spraw dotyczących wypadków komunikacyjnych kancelaria świadczy także usługi w kierunku uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wszelkich zdarzeń komunikacyjnych (OC, AC, NW), w szczególności tych kwestionowanych na niekorzyść Klienta przez firmy ubezpieczeniowe.

Kancelaria świadczy usługi również obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju, w tym także w sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z organami ścigania oraz polskim wymiarem sprawiedliwości.

Celem realizacji powyższego założenia współpracujemy z kancelariami adwokackimi na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Belgii i Holandii.

250314_Fotolia_mlotek_M